Nowe loga partnerów

Dodatki do SolidWorks

iziNorm

 
Kategoria: Analizy MES
Producent: iziSoft
Gdzie kupić w Polsce?

iziNorm jest elektroniczną biblioteką najczęściej używanych części znormalizowanych takich jak śruby, podkładki, nakrętki, wkręty, kształtowniki, łożyska itp. wykonanych jako parametryczne modele 3D na podstawie Polskich Norm. Dodatek działa w środowisku SolidWorks 2008 i nowszym oraz uwzględnia niegeometryczne właściwości elementów normowych typu: klasa dokładności wykonania, klasa wytrzymałości, materiał oraz powłoki elektrolityczne i cynkowe.
 

Zakres funkcjonalny SolidWorks nie ma znaczenia, można więc używać iziNorm w podstawowym zakresie funkcjonalnym jak i najwyższym pakiecie SolidWorks Premium w wersji 32 lub 64 bitowej.iziNorm nie wyklucza używania biblioteki Toolbox oraz systemów SolidWorks Enterprise PDM iSolidWorks Workgroup PDM. Dzięki temu, że biblioteka uwzględnia niegeometryczne cechy, to po wstawieniu części normowej tworzony jest pełny indeks, np. dla śruby stalowej:

Śruba PN-EN ISO 4014 M10 x 80 – 10.9
oraz dla śruby stalowej z powłoką cynkową (wg PN-EN ISO 10683):
Śruba PN-EN ISO 4014 M10 x 80 – 10.9 – flZn – 480 h
 

Stosując iziNorm takie dane będą od razu uzupełnione co umożliwi tworzenie dokładnych wykazów części. Automatyzacja tworzenia wykazów jest tym bardziej istotna im poważniej w firmie podchodzi się do tematu zarządzania dokumentacją techniczną i okołoprojektową. Rosnące znaczenie systemów zarządzania zmusza konstruktorów do wypracowania mechanizmów przenoszenia danych projektowych SolidWorks. Ręczne przepisywanie wykazów części dla dużych złożeń jest długotrwałe i narażone na niepotrzebne błędy. Dlatego iziNorm pozwala na eksport danych projektowych bezpośrednio do najważniejszych systemów bazodanowych.Szczególnie ta cecha pozwala na bezproblemowe połączenie procesu projektowania z procesem zarządzania uwzględniającym systemy PLM, ERP, PDM.
 

iziNorm to nie tylko baza części normowych ale również całe środowisko (tzw. Addin) które pozwala na wygodną obsługę często dużych złożeń. Zawiera funkcje pozwalające na ukrywanie i ponowne wyświetlanie części normowych, odciążanie oraz zmianę parametrów. Posiada również funkcje raportujące, pozwalające na wygodne tworzenie listy materiałów w systemie Microsoft Access.

 

PSWUG

Strefa Resellera

Publikuj

Społeczność

Ankieta

Linki

RSS

BOT